Skällvik klockstapel, Stegeborg

Under sommaren 2017 fick Mattias Malmros och Mattias Hallgren rycka ut på en akut skadebesiktning av klockstapeln då den drabbats av skadeinsekter. Församlingen och Länsstyrelsen beslutade att de mest skadade stockarna kunde demonteras, med förhoppningen om att förhindra att angreppet skulle sprida sig.

Det intressanta var, att de enda stockarna som angripits, var de som tidigare redan hade bytts ut. Ursprungligt var det ek och kärnfura, men de skadade var av dålig kvalitet furu, men stor andel ytved. Vi misstänker att det kan vara sommarfält virke, som varit fullt med sav/stärkelse, vilket insekterna föredrog.

 

Skällvik stapel

Skällvik stapel

Ytved full med insekter

Ytved full med insekter

Planen är att församlingen söker medel för att ersätta de skadade stockarna med ektimmer som växer runt omkring kyrkan. Markägaren på Stegeborg är tillfrågad för att kunna leverera stockarna 2018. åtgärden planeras till 2019.

MH

Kommenteringen är stängd.