Södra Råda rekonstruktionsarbete 2018

Under våren 2018 har arbetet med Södra Råda timmerkyrka fortsatt. Taklaget på koret börjar ta form och väggarna på långhuset är klara upp till gavelröstena. Alla tunga lyft har utförts manuellt med uppriggade master vilka block och rep har fästs i. Vi fann det mycket tidseffektivt, säkert och lätt att få upp de upp till 11m långa stockarna. Årets budget är nu upparbetad och planeringen för nästa år tar form.

19 juni kommer Ärkebiskopen på besök till kyrkplatsen, vilket vi välkomnar mycket!

mer information finns på http://sodrarada.traditionsbararna.se

DSC08115

DSC08101

Kommenteringen är stängd.