Traditionsbärare på resa i England

Mattias Hallgren, TB och Karl-Magnus Melin, Timmermanskonst i Lund Stift, medverkade på den årliga 3-dagars Construction History Society-konferensen i England, nu i Cambridge med var sina hantverksvetenskapliga artiklar. De presenterades i bild, film och med fysisk modell.

Kalles föredrag om klyvning av timmer

Kalles föredrag om klyvning av timmer

Kapellet på Kings College Cambridge

Kapellet på Kings College Cambridge

På söndagen for en full buss med deltagare till den medeltida katedralen i Ely, norr om Cambridge där vi fick en guidad tur upp i lanterninen och valvet byggt av 200 ton ek med 200 ton blyplåt utanpå.

Ely katedral

Ely katedral

valvet av trä och lanterninen sedd inifrån

valvet av trä och lanterninen sedd inifrån

lanterninens stomme under taket

lanterninens stomme under taket

Tre dagar efteråt for Mattias och Kalle runt och besökte spännande medeltida kyrkor och staplar. Först var vi i Hadstock landsortskyrka från mitten 1000-talet där vi undersökte en samtida dörr av ek. Där träffade vi en 87-årig dam som var den lokala historikern som gav oss en uttömmande beskrivning av Hadstocks historia.

Hadstock ka

Hadstock ka

en 1000-årig dörr av ek

en 1000-årig dörr av ek

Där efter for vi till Englands enda kvarvarande stavkyrka i Greenstead. Det är endast stavarna som är bevarade i långhuset vilka kapats av i nederkant och ersatts av en tegelmur. Invändigt har de efterbilats, troligen i samband med någon tidigare renovering vilket helt utplånat de intressanta verktygsspåren.

Den delvis bevarade stavkyrkan

Den delvis bevarade stavkyrkan

Nästa mål på resan var kyrkan i Chiping Ongar där det fanns rester av saxade takstolar från 1000-talet. De var återanvända i ett senare taklag och var inte tillgängliga för att undersökas.

Resan gick vidare till Brookland och den unika klockstapeln där.

Brookland ka o stapel

Brookland ka o stapel

dubbla tornstaplar

dubbla tornstaplar

kurviga knutar med timmermansmärkningar

kurviga knutar med timmermansmärkningar

Helt fantastiskt att ”finna” denna tornstapel av ex från tidigt 1300-tal. Dess kraftiga hörnben och syllar var av enorma dimensioner, upp till en aln i fyrkant! (ca60cm), och uppvisade ett rafinemang av hantverk. Under senare medeltid har man förstärkt för större klockor och rest ett invändigt torn som bär dessa. Själva tornstapeln har varit fyrkantig med ett åttkantigt tak, men fått hela sin skrud åttkantig i senare tid. En separat rapport kommer skrivas om tornstapeln som jämförelse med Sveriges och Danmarks samtida staplar.

Nästa dag gick resan till Salisbury katedral och en specialguidad tur upp i tornet där hela ställningen från medeltiden finns bevarad efter att man byggt tornet och spiran av sten.

Salisbury katedral

Salisbury katedral

Sett från väst mot öst

Sett från väst mot öst

Den undre delen av ställningen av delvis återbrukat virke

Den undre delen av ställningen av delvis återbrukat virke

Ställningen inuti stenspiran med en yttre höjd av 123m

Ställningen inuti stenspiran med en yttre höjd av 123m

Nästa dag for vi till Winchester katedral för att undersöka taklaget och tornet från tidigt 1100-tal. Vi önskade få tillgång till den pågående restaureringen, men nekades det med anvisning till att deras försäkringar ej täckte det. Vi fick nöja oss med att besöka vinden och klockorna.

Winchester katedral

Winchester katedral

Korskrank och munkstolarna var snickerier från 1310-tal, samtida med SödraRåda.

Korskrank och munkstolarna var snickerier från 1310-tal, samtida med SödraRåda.

Norra korsarmens tak troligen från 1100-talet.

Norra korsarmens tak troligen från 1100-talet.

Klockvåningen i tornet med valvbågar från 1106.

Klockvåningen i tornet med valvbågar från 1106.

Målet är att sammanställa en reserapport under våren.

MH

Kommenteringen är stängd.