Hem

TRADITIONSBÄRARNA – yrkesspecialister i samverkan för bevarande av traditionella hantverkDSC08115

Traditionsbärarna är en grupp enskilda företagare med bred traditionell hantverkskompetens, såsom timmermän, smeder, snickare och skeppsbyggare. Vi har också arkitekter och konstruktörer knutna till vårt nätverk.

Vår samverkan gör det enkelt för er att hitta de specialister som kan utföra komplicerade renoveringar och nybyggnationer i stor och liten skala.

Hantverkstradition

Vårt kunnande vilar på hantverkskunskaper som raffinerats under generationer och som nästan helt gick förlorade under 1900-talets slutskede. Vi återfinner kunskapen genom undersökningar av äldre byggnader och fartyg och brukar den i vårt arbete.

Våra kunder och uppdrag

Bland våra kunder finns Svenska kyrkan, hembygdsföreningar, Statens  fastighetsverk, länsmuseer och privatpersoner. Vi utför antikvariska undersökningar och skadeinventeringar och är specialister på klockstaplar, medeltida kyrkor och industriminnen.

Traditionsbärarna åtar sig även konsultuppdrag, arbetsseminarier och byggnadsundersökningar samt håller föreläsningar.