Strängnäs väderkvarn

Mattias Hallgren och Mattias Malmros har hjälpt Strängnäs gille att reparera delar i väderkvarnen i ett steg mot att åter kunna få vindfånget, kraftöverföringen och kvarnverket i drift. Vi har under detta arbete åtgärdat en trasig hjärtstock och riktat upp stjärnhjulet mm.

Väderkvarnen på sin monumentala placering i stadsbilden.

Trångfors Lancashiresmedja har fått ny vattenränna och luckor till vattenhjulen

Arbetet med att bygga en ny vattenränna till smedjans två vattenhjul påbörjades 2017 – 2021. Nu är den färdig och en första testkörning av båda vattenhjulen har gjorts. Mumblingshammaren har körts ”kall” med en 40mm gummiplatta istället för en smälta från ugnen för att kunna trimma in justeringar i lucka och mekanism.

Arbete påsk 2022
sektion lyfts på plats
Halva rännan fick byggas på plats, del för del. Det stora vattenhjulet driver den 7 ton tunga mumblingshammaren.

Film när hammaren körs här:

Värmdö kyrkas taklag skadeinventerad

Värmdö medeltida kyrka sedd från sydöst.
Södra takfallet.

Carl Thelin, Tyrens tog hjälp av Mattias Hallgren och Oskar Ingebrigtsen för att skadeinventera taklagen på hela kyrkan. Långhuset är delvis byggt av återbrukat virke från en äldre konstruktion. Äldre skador som har bristfälliga reparationer hotar delar av taken att på sikt haverera och behöver åtgärdas. Vidare utredning stundar för att kunna göra en statisk utredning med åtgärdsförslag. Carl Thelin leder detta arbetet.

Karmansbo smedja – renovering av valsverket

Det fungerande valsverket i Karmansbo Lancashiresmedja, Skinnskatteberg, ska få sina valsstolar renoverade och med nytt markfundament. Arbeten påbörjas 2023 och avslutas 2024

Valsstolarna med mumblingshammaren och vattenhjulet i bakgrunden

Hallgren Hantverk AB och Aktiebolag Oskar Ingebrigtsen kommer hjälpa föreningen.