Taklagsbygge på Södra Råda kyrkorekonstruktion

Under våren fokuserar Daniel, Jörgen, Mattias och Bengt från nätverket på att tillsammans med bl.a Kalle och Amanda bygga tak på Södra Råda kyrkorekonstruktion. Rekonstruktionen som pågått från 2007 har som syfte att skapa ny kunskap kring medeltida träbyggnadskonst. Läs mer på www.sodrarada.se

Runor i taklag

År 2013 besökte Bengt, Daniel och Mattias Marum kyrka i klockstapelprojektet. Där finns en klockstapel som förmodligen är senmedeltida. Vår vana trogen tog viss en titt på taklaget också och där på ett högben tyckte Bengt att ytan var ovanligt slät, när han undersökte ytan såg han till sin stora glädje smäckra  runor, fint ristade  med en kniv.

Runverket kontaktades och här kommer sent omsider en rapport om vad som kan tänkas stå på högbenet. Fv 2017-4 Källström

Timmerlagningar På Gutenberghuset.

Gutenbergshuset består av två stycken timrade magasin i gamla stan i Mariestad. De är de enda kvarvarande av många magasin som förr låg längs hamnen. Gutenbergshusets två magasin betraktas som mycket värdefulla inslag för gamla stan. Vattenläckage från taket och hängrännor har orsakat en rejäl rötskada.

Traditionsbärarna Björn och Stefan tar sig an uppgiften att laga huset.

Läs om hur det går till  här: Gutenberg pågående renovering