Renoveringar

Hantverkarna i traditionsbärarna har erfarenheter av att renovera byggnader från slott till utedass. Arbetena utförs ofta tillsammans med antkvarisk medverkan från länsmuseer och stift. De flesta renoveringar föregås av en byggnadsundersökning där antikvariska och historiska värden identifieras.