Rapporter

Arbetsrapporter och dokumentation

En film om att klyva

Traditionsbäraren Daniel Eriksson skär profil på Södra Råda 

Flytta ett timmerhus Håkankila goes Vallentuna

hantverksdok Karleby klockstapel 2015

Rudskoga kyrka undersökning komprimerad

Medeltida taklag i Örebro län

Valla Tingshus 2015 Björn Frodin och Jörgen Rånge fortsätter med paneljobb 2015. hantverksdok Valla Tinghus 150806

Skokloster slott 2015 BILDER Hantverks dok 2015 bildbilaga mini

Ny upptäckt i Rudskoga kyrka Rudskoga kyrka

Klockstaplar i Skara stift Traditionsbärarna upptäcker flera medeltida klocktorn i Skara stift och även i andr stift. Läs mer här: Klockstaplar läsvesion web 15 dec

Vård o underhållsplan Granbergsdal hytta  VoU Granbergsdal

Valla Tingshus 2014 Jörgen Rånge och Björn Frodin åtar sig en takreparaion  hantverksdok Valla Tinghus 2014

Riddargårdens väderkvarn: reparation 2014 liten

Rapport Rapport Järnboden Trehörnings masugn

Skokloster slott.Mattias Hallgren är sedan 2010 slottstimmerman på Skoklosterslott. Stora timmermansarbeten görs under 2014,2015 och 2016.   Sko rep 2014 hantverks dok redigerat 0813 mini

Kulturreservatet Vallby/sörgården 2014. Traditionsbärarna Bengt Bygdén, Jörgen Rånge och Björn Frodin åtog sig under hösten 2014 att bl.a renovera en av ladugårdstaken på Vallby Sörgården. Läs om det hela i två rapporter.

Vallby:Sörgården rapport 2

vallby Sörgården del 2vallby Sörgården del 2

Mölltorp kyrka. Under 2014 genomfördes en stor sanering av Mölltorp kyrkas taklag som behandlats med giftiga kemikalier mot insektsangrepp under 50-60-talet. Innertaket restaurerades också. Vid tidpunkt då taklaget var befriat från isolering genomförde Bengt Bygdén och Mattias Hallgren en taklagsundersökning:Mölltorp taklagsundersökning [reparerad] 0823

Räddningsinsats för kulturarvet Dokumentation av taktro

Norra Fågelås kyrka

Hallgren Hantverk och BBB i Hova, har under vintern 2013/2014 renoverat takkonstruktionen på Stackelbergska gravkoret vid Norra Fågelås kyrka, Hjo pastorat. Murremmarna hade angripits av hussvamp och röta. Hantverksdokument gravkor fågelås (pdf)

Norra Fågelås kyrka byggnadsundersökning 2 jan2014)

Årås gård, Gullspång

Under hösten 2013 renoverade Jörgen Rånge, Björn Frodin och Bengt Bygdén det gamla stallet på Årås Gård i Gullspångs kommun. Arbetet utfördes utan antikvariska medel. En liten rapport om arbetet finns att läsa här: (Årås hantverkarens dokumentation)

Villnäs slott Finland

Besök på slottets vind där takkonstruktionen undersöktes. Villnäs slott Finland (1)

Ransbergs klocktorn

Klocktornet av trä i Tibro pastorat renoverades under 2013 av Mattias Hallgren och Jörgen Rånge båda Traditionsbärare. Bygghyttan i Karlsborg var GE. Ransbergs klocktorn

Skoklosters slott – bilder

Skoklosters slott byggdes för 350 år sedan. 2009 restaurerades takstolarna för att taket inte skulle riskera att falla in. Se bilder

Levene kyrka – bilder

Se bilder av renovering.

Renoveringen av Marka klockstapel 2012 mini TB dok (1)

pdf Gamla stan Mariestad

pdf traditionsbärare på statikkurs

Medeltidsforskning

(Timmermansmärkning i medeltida takstolar)

Tyskhugget

dryftningsmärken.pdf

Alternativ metod vid framställning av kyrktimmer (2)

norra fågelås kyrka

Renovering av Ransbergs klockstapel 2013