Skokolosters slott – bilder

Skoklosters slott byggdes för 350 år sedan. Man hade tänkt göra takkupor och kapade delar av takstolarna, men kuporna blev aldrig av. 2009 restaurerades takstolarna för att taket inte skulle riskera att falla in.