Hantverksvetenskap

Hantverksvetenskap

Traditionsbärarna undersöker och dokumenterar äldre tiders byggnadskonstruktioner och hantverk. Vi håller även seminarier och föredrag om traditionellt hantverk.

En kultur- och teknikhistorisk skatt som är tämligen outforskad finns i våra medeltida kyrkor och klockstaplar. Vi utför även dendrokronoligiska undersökningar och provtagningar. Traditionsbärarna arbetar på uppdrag av Statens fastighetsverk (SFV) kyrkliga stift och länsmuseer runt om i landet.

Nyheter - Senaste inläggen

  1. Sätra brygga Kommentera
  2. Ransbergs medeltida kyrka får nya bjälkar och sparrar Kommentera
  3. S:t Jacobs kyrka Får taklaget inventerat på skador Kommentera
  4. Åkers kanal får renoverade slussportar Kommentera
  5. Trångfors smedja får ny vattenränna Kommentera
  6. Storkyrkans lanternin Kommentera
  7. Söne holk-kvarn i Skara fornby, Västergötlands museum Kommentera
  8. Enåsa kyrktorn, Amnehärad pastorat. Kommentera
  9. H.A.S.P Houses and social practices – Kalmar VP 1-2 Kommentera