Trångfors Lancashiresmedja har fått ny vattenränna och luckor till vattenhjulen

Arbetet med att bygga en ny vattenränna till smedjans två vattenhjul påbörjades 2017 – 2021. Nu är den färdig och en första testkörning av båda vattenhjulen har gjorts. Mumblingshammaren har körts ”kall” med en 40mm gummiplatta istället för en smälta från ugnen för att kunna trimma in justeringar i lucka och mekanism.

Arbete påsk 2022
sektion lyfts på plats
Halva rännan fick byggas på plats, del för del. Det stora vattenhjulet driver den 7 ton tunga mumblingshammaren.

Film när hammaren körs här:

Kommenteringen är stängd.