Rekonstruktioner

Med vår samlade erfarenhet och noggranna efterforskningar rekonstruerar vi byggnader, verktyg och hantverksmetoder.

Vårt mångåriga arbete med renoveringar har lärt oss vilka material och metoder som fungerar över tid. Utifrån den kunskapen nytillverkar vi byggnader och olika detaljer.