Tekniska byggnader

TEKNISKA BYGGNADER

Reparation och nytillverkning av väderkvarnar, sågverk, klockstaplar och andra tekniska byggnader med rörliga delar, ställer höga krav på precision och material.

Vi bidrar till att bredda kunskapen om de mekaniska anläggningarna och att återställa dem till brukbart skick.


Nyheter - Senaste inläggen

  1. Sätra brygga Kommentera
  2. Ransbergs medeltida kyrka får nya bjälkar och sparrar Kommentera
  3. S:t Jacobs kyrka Får taklaget inventerat på skador Kommentera
  4. Åkers kanal får renoverade slussportar Kommentera
  5. Trångfors smedja får ny vattenränna Kommentera
  6. Storkyrkans lanternin Kommentera
  7. Söne holk-kvarn i Skara fornby, Västergötlands museum Kommentera
  8. Enåsa kyrktorn, Amnehärad pastorat. Kommentera
  9. H.A.S.P Houses and social practices – Kalmar VP 1-2 Kommentera