Runor i taklag

År 2013 besökte Bengt, Daniel och Mattias Marum kyrka i klockstapelprojektet. Där finns en klockstapel som förmodligen är senmedeltida. Vår vana trogen tog viss en titt på taklaget också och där på ett högben tyckte Bengt att ytan var ovanligt slät, när han undersökte ytan såg han till sin stora glädje smäckra  runor, fint ristade  med en kniv.

Runverket kontaktades och här kommer sent omsider en rapport om vad som kan tänkas stå på högbenet. Fv 2017-4 Källström

Timmerlagningar På Gutenberghuset.

Gutenbergshuset består av två stycken timrade magasin i gamla stan i Mariestad. De är de enda kvarvarande av många magasin som förr låg längs hamnen. Gutenbergshusets två magasin betraktas som mycket värdefulla inslag för gamla stan. Vattenläckage från taket och hängrännor har orsakat en rejäl rötskada.

Traditionsbärarna Björn och Stefan tar sig an uppgiften att laga huset.

Läs om hur det går till  här: Gutenberg pågående renovering

Medeltida taklag, strängnäs stift, Stockholm

På uppdrag av Strängnäs stift har Stockholms läns museum, i samarbete med Traditionsbärarna/BBB Hantverk, inventerat medeltida trätaklag i Sörmländska kyrkor i Stockholms län tillhörande Strängnäs stift. Projektledare har varit bebyggelseantikvarie Hedvig Bellberg vid Stockholms läns museum. Timmerman Bengt Bygdén, Hova, har svarat för expertutlåtanden avseende medeltida timmerkonstruktioner.

MEDELTIDA KYRKOTAKLAG, Sthlms län, ETAPP 1

Medeltida Taklag, etapp 2

Daniel Eriksson har precis färdigställt rapporten över Medeltida Taklag i Strängnäs stift, Örebro län, etapp 2. Syftet med etapp 2 av projektet har varit att genom fördjupade undersökningar få en ökad förståelse för och kunskap om medeltida hantverkare, byggnadsprocesser och träkonstruktioner. Vidare har syftet varit att ta fram underlag för framtida dendrokronologiska undersökningar av de medeltida taklag som kan bidra till att ge en tydligare bild av kyrkobyggnadsprocessen i Strängnäs stift. Resultatetav etapp 2, är tänkt att utgöra ett underlag för en fortsättning av projektet genom en tredje etapp. Läs  rapport-2016-4-medeltida-kyrkotaklag-etapp-2