Medeltida Taklag, etapp 2

Daniel Eriksson har precis färdigställt rapporten över Medeltida Taklag i Strängnäs stift, Örebro län, etapp 2. Syftet med etapp 2 av projektet har varit att genom fördjupade undersökningar få en ökad förståelse för och kunskap om medeltida hantverkare, byggnadsprocesser och träkonstruktioner. Vidare har syftet varit att ta fram underlag för framtida dendrokronologiska undersökningar av de medeltida taklag som kan bidra till att ge en tydligare bild av kyrkobyggnadsprocessen i Strängnäs stift. Resultatetav etapp 2, är tänkt att utgöra ett underlag för en fortsättning av projektet genom en tredje etapp. Läs  rapport-2016-4-medeltida-kyrkotaklag-etapp-2

Kommenteringen är stängd.