Timmerlagningar På Gutenberghuset.

Gutenbergshuset består av två stycken timrade magasin i gamla stan i Mariestad. De är de enda kvarvarande av många magasin som förr låg längs hamnen. Gutenbergshusets två magasin betraktas som mycket värdefulla inslag för gamla stan. Vattenläckage från taket och hängrännor har orsakat en rejäl rötskada.

Traditionsbärarna Björn och Stefan tar sig an uppgiften att laga huset.

Läs om hur det går till  här: Gutenberg pågående renovering

Kommenteringen är stängd.