Rackebyladan återuppförd efter brand

Hantverkare från Traditionsbärarna fick uppdraget av Västergötlands museum att reparera brandskadade byggnader och att återuppföra Rackebyladan som totalförstördes i branden i Fornbyn i Skara (april 2009). 1700-talsladugården i skiftesverk är från Rackeby på Kålland och flyttadades till Fornbyn 1924. Inför flytten dokumenterades ladan, vilket varit ovärderligt för återuppbyggnaden idag.

Projektet har varit unikt och lärorikt på många sätt. Förutom att ladan nu finns att beskåda pågår en utställning om rekonstruktionen På Västergötlands museum i Skara till den 10 juni 2012.

Rekonstruktion av Rackebyladan: 2012.28 lätt ladugarden_Rackeby

 

 

Lorentzberg soldatladugård

Soldatbostället Lorentzberg ligger utanför Mariestad i Västergötland. Byggnaderna ägs av Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening. Hantverkare från Traditonsbärarna har renoverat ladugården som var i dåligt skick. Ladugården är byggnadsantikvariskt unik eftersom den den aldrig förändrats, och förmodligen är äldre än det laga skiftet.

Hembygdsföreningen berättar hur renoveringen gick till: www.ullervad-leksbergs-hembygdsf.se/Lorenzberg.htm