Runor i taklag

År 2013 besökte Bengt, Daniel och Mattias Marum kyrka i klockstapelprojektet. Där finns en klockstapel som förmodligen är senmedeltida. Vår vana trogen tog viss en titt på taklaget också och där på ett högben tyckte Bengt att ytan var ovanligt slät, när han undersökte ytan såg han till sin stora glädje smäckra  runor, fint ristade  med en kniv.

Runverket kontaktades och här kommer sent omsider en rapport om vad som kan tänkas stå på högbenet. Fv 2017-4 Källström

Medeltida taklag, strängnäs stift, Stockholm

På uppdrag av Strängnäs stift har Stockholms läns museum, i samarbete med Traditionsbärarna/BBB Hantverk, inventerat medeltida trätaklag i Sörmländska kyrkor i Stockholms län tillhörande Strängnäs stift. Projektledare har varit bebyggelseantikvarie Hedvig Bellberg vid Stockholms läns museum. Timmerman Bengt Bygdén, Hova, har svarat för expertutlåtanden avseende medeltida timmerkonstruktioner.

MEDELTIDA KYRKOTAKLAG, Sthlms län, ETAPP 1

Medeltida Taklag, etapp 2

Daniel Eriksson har precis färdigställt rapporten över Medeltida Taklag i Strängnäs stift, Örebro län, etapp 2. Syftet med etapp 2 av projektet har varit att genom fördjupade undersökningar få en ökad förståelse för och kunskap om medeltida hantverkare, byggnadsprocesser och träkonstruktioner. Vidare har syftet varit att ta fram underlag för framtida dendrokronologiska undersökningar av de medeltida taklag som kan bidra till att ge en tydligare bild av kyrkobyggnadsprocessen i Strängnäs stift. Resultatetav etapp 2, är tänkt att utgöra ett underlag för en fortsättning av projektet genom en tredje etapp. Läs  rapport-2016-4-medeltida-kyrkotaklag-etapp-2

Nytt vattenhjul i drift i Lancashiresmedjan i Karmansbo

Nytt vattenhjul Karmansbo 2015 mini Länk till arbetsrapporten som PDF

Från skogen till färdigt vattenhjul.

Nu har Mattias Hallgren och Tobias Ed tillverkat och monterat hjulet med förstärkning av Mattias Malmros och Gunnar Zakrisson. Hjulet monterat ihop hjulet bestående av 1492 olika delar! Det är tillverkat i rätt kvalitet av lärk som planterades av bruken i Västmanland under 1800-talet. Även Västgötsk lärk fick släppas till då denna hade större dimensioner.

image

Vård av gamla taklag

Nu finns en handbok om hur man ska vårda och underhålla kyrkornas gamla takkonstruktioner. Ylva Sandin har på Skara stifts uppdrag tagit fram en handbok som ger en bra förutsättning för alla förvaltare att hantera sina taklag på bästa sätt. Publikationen finns att ladda ned här: Handbok