Tekniska byggnader

TEKNISKA BYGGNADER

Reparation och nytillverkning av väderkvarnar, sågverk, klockstaplar och andra tekniska byggnader med rörliga delar, ställer höga krav på precision och material.

Vi bidrar till att bredda kunskapen om de mekaniska anläggningarna och att återställa dem till brukbart skick.


Nyheter - Senaste inläggen

Södra Råda kyrkas färdigställande 2021

Under våren/sommaren 2021 har innertaket med treklövervalvet och golvet färdigställts.

Årets arbeten har varit med valvbågarna till innertaket samt att spika upp dito med handskurna repstavsdekoren. Vi håller nu på att färdigställa golven i kyrkan. I koret blir det rekonstruerade stavkyrkoplankor vilka vi antagit funnits återbrukade som golvbrädor likt i systerkyrkan Hammarö, Karlstad. Stavplankorna tillverkas med tidsenliga metoder och verktyg efter de bevarade plankorna i Hammarö kyrka. Vi har tidigare mätt upp dessa och studerat verktygsspåren för att förstå arbetsmetoden.

Stavplanka under tillverkning.
Krumväxta valvbågar ligger för utslagning på marken
Korets innertak under uppsättning.
Douglas Åhs spikar upp repstavsdekoren som han själv har skurit ut ur 6m lång framkluvna 2″x 2″ virken, 12 st ut ur ett träd.
Valvet i långhuset sett från vinden. Innertakets brädor är endast 15mm. I väster sticker gavelns fönster upp en liten bit och sprider ljus på vinden. Ett vanligt sätt på medeltiden.
Långhuset sett från koret mot västgaveln. Äntligen, Igen!🤠

4 september är det invigningsparty för alla medverkanden. 2022 blir det invigning och publikt öppnande av Södra Råda igen, men nu så som den var då den byggdes på 1310-talet.

  1. Medeltida takstolsinventering för Kronobergs län, Växjö stift, steg 1, Kommentera
  2. 18 meter långa bjälkar till St Laurentti klockstapel i Söderköping Kommentera
  3. Vattenmaskin till Forsviks bruksmuseum 2021 Kommentera
  4. Breviks medeltida tornstapel har fått benprotes Kommentera
  5. Ekhammars ramsåg från 1770-tal. Arbete med vattenhjul 2020 Kommentera
  6. Hönö Väderkvarn har fått nya vingar Kommentera
  7. Antikvarisk rapport renovering Gökhems taklag Kommentera
  8. Ett kluvet innertak. Kommentera
  9. Traditionsbärare får pris Kommentera