Arkeologisk städning av medeltida kyrkvindar

DSC_7270

Under våren har Robin Gullbrandsson och Mattias Hallgren gjort varsamma arkeologiska städningar av kyrkvindarna i Marka, Falköpings pastorat och Gökhem, Floby pastorat. Motivet var att kunna göra en fullständig skadebesiktning av taklagens skick efter att enorma fågelbon, äldre byggskräp och damm hade avlägsnats. I båda taklagen är takstolarnas bindbjälkar inmurade, vilket har lett till svampangrepp på de unika takstolarna.

DSC_7317

En åtgärdsplan och specialmetoder för att delvis kunna konservera skadade bjälkar planeras tillsammans med Hantverkslaboratoriet och Svenska kyrkan.

”Städningen” har givit lådvis med fyndmaterial och människoben som framöver kommer att gås igenom. Vi hade besök av Matti Leino, Arkeogenetiker från Nordiska museet och Jens Heimdahl, Arkeologerna, för att närmare undersöka vilka unika värden som göms i skräpet. De tog prover med sig för att återkomma med förslag på att göra en pilotstudie, kanske i Hantverkslaboratoriets regi.

DSC_7480

 

Om det visar sig finnas välbevarade frön, döda insekter o fåglar, växtmaterial i allmänhet, så kan det leda till banbrytande ny klimatforskning! vi väntar med stor spänning på resultaten.

Fortsättning följer!

 

Kommenteringen är stängd.