Skoklosters slott hantverksdokumentation 2015

Under våren/sommaren 2015 har andra etappen av takrenoveringen utförts på slottet.

Läs hantverksrapporten, länk till PDF nedan.

Sko vind före åtgärd 2015  34m över mark

Arbetet på ca 1900 timmar har utförts åt Statens fastighetsverk under ledning av Mattias Hallgren, Traditionsbärarna, med hjälp av flera duktiga hantverkare och specialister. Byggnadsvård på högsta nivå har tillägnats takkonstruktionen under april-juli där Vikens plåt o tegel har varit generalentreprenör, GE, åt SFV och utför tegel, mur o puts och plåtarbeten.

Hantverksrapporten finns att läsa som PDF, men den är i stående format för tryck, så den läses bäst som 60% förminskad pdf. det är en kraftigt komprimerad fil så bildkvaliteten är ej god. till rapporten klicka HÄR —-) Sko H dok 2015 pdf mini

 

 

Kommenteringen är stängd.