Mölltorps medeltida kyrka

Mattias Hallgren och Bengt Bygden har utfört en byggnadsundersökning av kyrkans takstolar och takryttare. Virket i kyrkan, sakristian och ryttaren har daterats med dendrokronologi, årsringsdatering från borrprover. Kyrkans tak som är samtida med själva kyrkan och sakristian  är rest omkring år 1378. Takryttaren har tillkommit år 1436.

Undersökningen visade att detta är ett av de äldsta taklaget som tillverkats av skråtimmermän som använt mallar för massatillverkning av takstolar i landet. En mycket intressant upptäckt som är av stor vikt för framtida forskning om timmermansskrået.

mölltorps kyrka

Rapport om undersökningen finns att läsa i länk nedan

Mölltorp taklagsundersökning [reparerad] 0823

Kommenteringen är stängd.