Skoklosters slotts takrenovering 2015

Skokloster 2015

Skokloster 2015

Nu är årets stora arbeten på Skoklosters slott färdiga. Taket på en fjärdedel av slottet är renoverat av flertalet duktiga specialister på byggnardsvårds från hela landet under ledning av Mattias Hallgren, slottstimmerman, Traditionsbärarna. Årets etapp var av samma omfattning som 2014 års arbeten, ca 1800 mantimmar fördelat på ca 12 hantverkare som endast arbetar med trä och järn.

Årets arbetsstyrka bestod av:

Magnus Hallberg, Johan Mårtensson, Kai Richter, Mats Renström, Lars Erik Nilsson, Tobias Ed, Mattias Malmros, Tomas Hagaeus, Alex Nordin, Bengt Bygden, Julius Pettersson, Patric Fälldin och Mattias Hallgren.

Årets arbetsrapport är för stor för hemsidan, men bildbilagan finns att se som PDF genom att klicka här –) Hantverks dok 2015 bildbilaga mini

Kommenteringen är stängd.