Medeltida takstolsinventering för Kronobergs län, Växjö stift, steg 1,

Av Mattias Hallgren Traditionsbärarna, Samuel Palmblad Kulturparken småland, Karl-Magnus Melin Knadriks kulturbygg och projektledare Carl Thelin från Tyrens.

Utvalda medeltida kyrkor och staplar undersöks för att inventera antikvariska värden och bevarandestatus på träkonstruktionerna. Härlövs kyrka och medeltida tornstapel från 1480-tal

Projektet är en steg 1 inventering av medeltida träkonstruktioner i Kronobergs län 2021. Framöver är målet att gå vidare med objekt för Jönköping, Hallands och Kalmar län.

Carl Thelin håller på att upprätta en databas för medeltida träkonstruktioner där vi nu fyller på med vad vi finner.

Efter varje besök görs ett PM med information till förvaltaren. Här kan ni läsa ett PM om Drevs gamla kyrka.

Styrbjälke med vulst över långhuset.

Kommenteringen är stängd.