Traditionsbärare till Timber Framers Guild i USA

Under oktober 2018 reste Mattias Hallgren och Daniel Eriksson till Virginia Beach på TFguild konferens för att hålla föredrag om ramverksbyggande och rekonstruktionsarbeten i Sverige. Vi visade även styrd klyvning av 4 st 1″ brädor ut ur en rundstock efter medeltida arbetsmetod.

På sidan https://www.tfguild.org/publications/timber-framing/view/258 och https://www.tfguild.org/publications/timber-framing/view/269 finns information om de artiklar vi har skrivit i deras magazine.

Det anordnades även en dags studiebesök till världens största friluftsmuseum, Wiliamsburg, som är en bevarad stad från tidigt 1700-tal.

Ulrik Hjort Larsen och Henrik Larsson vär medresenärer och höll även de föredrag på konferensen.
Modell av Wiliamsburg. 306 byggnader.
Givetvis undersöktes de äldsta byggnadernas vindar för att samla referenskunskap.
En lite museepark med ”cowboy laft” undersöktes. Fort skulle det gå att bygga.
Bostadshuset. Utan fönster!

Kommenteringen är stängd.