Arkeologisk städning av medeltida kyrkvindar

DSC_7270

Under våren har Robin Gullbrandsson och Mattias Hallgren gjort varsamma arkeologiska städningar av kyrkvindarna i Marka, Falköpings pastorat och Gökhem, Floby pastorat. Motivet var att kunna göra en fullständig skadebesiktning av taklagens skick efter att enorma fågelbon, äldre byggskräp och damm hade avlägsnats. I båda taklagen är takstolarnas bindbjälkar inmurade, vilket har lett till svampangrepp på de unika takstolarna.

DSC_7317

En åtgärdsplan och specialmetoder för att delvis kunna konservera skadade bjälkar planeras tillsammans med Hantverkslaboratoriet och Svenska kyrkan.

”Städningen” har givit lådvis med fyndmaterial och människoben som framöver kommer att gås igenom. Vi hade besök av Matti Leino, Arkeogenetiker från Nordiska museet och Jens Heimdahl, Arkeologerna, för att närmare undersöka vilka unika värden som göms i skräpet. De tog prover med sig för att återkomma med förslag på att göra en pilotstudie, kanske i Hantverkslaboratoriets regi.

DSC_7480

 

Om det visar sig finnas välbevarade frön, döda insekter o fåglar, växtmaterial i allmänhet, så kan det leda till banbrytande ny klimatforskning! vi väntar med stor spänning på resultaten.

Fortsättning följer!

 

Södra Råda skogsarbete 2017

Södra Råda kyrkas rekonstruktionsarbete 2017. länk till nya hemsidan vilken kommer att få en egen url vad det lider.

http://sodrarada.traditionsbararna.se

Under mars månad har ett antal hantverksspecialister befolkat Tivedens skogar norr om Forsvik. Timmer till kyrkans tak har fällts bearbetats med tidsenliga 1300-talsverktyg och metoder till brädor, nockhuvar och sparrar. Vi fick äran att använda ett skogsparti väster om sjön Björklången där 150-årig skog växer på kullar av sand mellan bergen och strandkanten.

Morgonsol över kyrkviken

Morgonsol över kyrkviken

Årets arbetslag gästades av hantverkare från Norge och Stiklestad http://stiklestad.no

Vi hade även hjälp av ett antal studenter från GU, DaCapo i Mariestad och från Sjöviks timringsutbildning.

En hel del filmning finns av årets arbeten som kommer att läggas ut på Hantverkslaboratoriets hemsida framöver.

Frej Wike och Mattias Hallgren hugger fram en tro-hållbräda

Frej Wike och Mattias Hallgren hugger fram en tro-hållbräda

Undersökning av Grevbäcks kyrkvind som referens för vårt arbete.

Undersökning av Grevbäcks kyrkvind som referens för vårt arbete.

Spånmästare Börje Samuelsson förevisar studenter

Spånmästare Börje Samuelsson förevisar studenter

Daniel Eriksson med märgkluvna färdighuggna block redo för andraklyvningen

Daniel Eriksson med märgkluvna färdighuggna block redo för andraklyvningen

Bengt Bygdén i färd med att rita på ämnen före klyvningen

Bengt Bygdén i färd med att rita på ämnen före klyvningen

Andraklyvning fullbordad. nu återstår dimensionshuggningen

Andraklyvning fullbordad. nu återstår dimensionshuggningen

Vi tackar Jan Sturesson, markägare, för att vi fick tillgång till denna vackra skog.

 

Traditionsbärare på resa i England

Mattias Hallgren, TB och Karl-Magnus Melin, Timmermanskonst i Lund Stift, medverkade på den årliga 3-dagars Construction History Society-konferensen i England, nu i Cambridge med var sina hantverksvetenskapliga artiklar. De presenterades i bild, film och med fysisk modell.

Kalles föredrag om klyvning av timmer

Kalles föredrag om klyvning av timmer

Kapellet på Kings College Cambridge

Kapellet på Kings College Cambridge

På söndagen for en full buss med deltagare till den medeltida katedralen i Ely, norr om Cambridge där vi fick en guidad tur upp i lanterninen och valvet byggt av 200 ton ek med 200 ton blyplåt utanpå.

Ely katedral

Ely katedral

valvet av trä och lanterninen sedd inifrån

valvet av trä och lanterninen sedd inifrån

lanterninens stomme under taket

lanterninens stomme under taket

Tre dagar efteråt for Mattias och Kalle runt och besökte spännande medeltida kyrkor och staplar. Först var vi i Hadstock landsortskyrka från mitten 1000-talet där vi undersökte en samtida dörr av ek. Där träffade vi en 87-årig dam som var den lokala historikern som gav oss en uttömmande beskrivning av Hadstocks historia.

Hadstock ka

Hadstock ka

en 1000-årig dörr av ek

en 1000-årig dörr av ek

Där efter for vi till Englands enda kvarvarande stavkyrka i Greenstead. Det är endast stavarna som är bevarade i långhuset vilka kapats av i nederkant och ersatts av en tegelmur. Invändigt har de efterbilats, troligen i samband med någon tidigare renovering vilket helt utplånat de intressanta verktygsspåren.

Den delvis bevarade stavkyrkan

Den delvis bevarade stavkyrkan

Nästa mål på resan var kyrkan i Chiping Ongar där det fanns rester av saxade takstolar från 1000-talet. De var återanvända i ett senare taklag och var inte tillgängliga för att undersökas.

Resan gick vidare till Brookland och den unika klockstapeln där.

Brookland ka o stapel

Brookland ka o stapel

dubbla tornstaplar

dubbla tornstaplar

kurviga knutar med timmermansmärkningar

kurviga knutar med timmermansmärkningar

Helt fantastiskt att ”finna” denna tornstapel av ex från tidigt 1300-tal. Dess kraftiga hörnben och syllar var av enorma dimensioner, upp till en aln i fyrkant! (ca60cm), och uppvisade ett rafinemang av hantverk. Under senare medeltid har man förstärkt för större klockor och rest ett invändigt torn som bär dessa. Själva tornstapeln har varit fyrkantig med ett åttkantigt tak, men fått hela sin skrud åttkantig i senare tid. En separat rapport kommer skrivas om tornstapeln som jämförelse med Sveriges och Danmarks samtida staplar.

Nästa dag gick resan till Salisbury katedral och en specialguidad tur upp i tornet där hela ställningen från medeltiden finns bevarad efter att man byggt tornet och spiran av sten.

Salisbury katedral

Salisbury katedral

Sett från väst mot öst

Sett från väst mot öst

Den undre delen av ställningen av delvis återbrukat virke

Den undre delen av ställningen av delvis återbrukat virke

Ställningen inuti stenspiran med en yttre höjd av 123m

Ställningen inuti stenspiran med en yttre höjd av 123m

Nästa dag for vi till Winchester katedral för att undersöka taklaget och tornet från tidigt 1100-tal. Vi önskade få tillgång till den pågående restaureringen, men nekades det med anvisning till att deras försäkringar ej täckte det. Vi fick nöja oss med att besöka vinden och klockorna.

Winchester katedral

Winchester katedral

Korskrank och munkstolarna var snickerier från 1310-tal, samtida med SödraRåda.

Korskrank och munkstolarna var snickerier från 1310-tal, samtida med SödraRåda.

Norra korsarmens tak troligen från 1100-talet.

Norra korsarmens tak troligen från 1100-talet.

Klockvåningen i tornet med valvbågar från 1106.

Klockvåningen i tornet med valvbågar från 1106.

Målet är att sammanställa en reserapport under våren.

MH

Fröken Justitia

På Toppen av Lidköpings rådhus står fröken Justitia med vågskål och svärd och blickar ut över Magnus Gabriels DeLagardies stora torg. Nu är hon skickad på ”spa” och skall restaureras. Lidköpings kommun önskade veta damens ålder så Mattias Hallgren har dendroborrat den massiva furustocken som hon är gjord av. Dateringen utförs av Hans Linderson Lunds Universit. Provsvaret gav ingen entydig datering då hon troligen är från 1800-talet eller tidigt 1900-tal, och referensmaterialen för denna tid och geografiska placeringen inte är lika god som för äldre dateringar.

IMG_5267 IMG_5269

Cambridge CHS konferens

Mattias Hallgren och Kalle Melin medverkar på en konferens i Cambridge England som arrangeras av Construction History Society.

Vi har båda varsin artikel och föredrag som handlar om medeltida konstruktion och arbetsmetoder. VI har med oss modellen av Grevbäcks tornstapel som kommer vara fokus för Mattias föredrag. Den är helt demonterad för transporten och kommer byggas upp som en del i presentationen.

 

Vetenskaplig artikel om Grevbäcks klockstapel, Hjo pastorat, Skara stift

Mattias Hallgren och Gunnar Almevik skriver i denna stund, en vetenskaplig artikel som kommer publiceras och presenteras på en hantverkskonferens i Cambridge, England, i april. Projektet är utfört genom och finansierat av Hantverkslaboratoriet. Målet är att den svenska versionen ska presenteras på ett stolpverksseminarium i Mariestad 3-4 feb, tillsammans med en skalmodell 1:10 av hela stapeln. Modellen har använts för att lista ut vilken ordning man har tillverkat, rest och monterat alla delar.

poster nedan:

http://www.arct.cam.ac.uk/Downloads/construction-history-2017-conference-poster

En separat föreläsning i Grevbäck kommer att hållas under våren tillsammans med församlingen och hembygdsföreningen. Ny kunskap om Grevbäcks kyrka och stapel kommer att presenteras.

kvallsresning

 

dsc_6547