Åkers kanal får renoverade slussportar

Ritning från 1910
De äldsta slussportarna av trä från 1820-tal byttes ut mot nya av nitad plåt med ståndare av trä under 1910-talet. Dessa är nu i behov av renovering.

Slussen ägs av Åkersberga kommun och Traditionsbärarna hjälper till med alla trädelar till plåtportarna som nu ligger på Gotenius varv i Götebörg. Vi har tillverkat nya rund och slagståndare samt tröskelstockar av Bergslagslärk från Naddebo såg i Fagersta. I Augusti kommer vi montera delarna som vi tillverkat i Forsvik under försommaren och montering av portarna i slussen sker i höst.

En av de nedre stora slussportarna liggandes i Gotenius torrdocka. De är märkligt tillverkade då rundståndaren nertill är instucken i hörnjärnet av gjutstål vilken står ner på lagerdubben vilken porten vrids på. Dubben är ej centrerad utan sitter placerad så att portarna vid öppning går ifrån stenväggen så rundståndaren inte slits ut.
Visst behov av reparation..
Gotenius varv i morgonljus
Ritning från 1910

Portarna har nu fått nya timmer av Bergslagslärk monterade. Rundståndare, slagståndare och dubbla tröskelstockar. Arbetet har utförts på anrika Gotenius varv i Göteborg som nu är det sista och enda riktiga fartygsvarvet i stan.

Mattias Hallgren och Mattias Malmros arbetar med detta projektet.

Rundståndare passas in mot den nitade slussporten
Vi arbetade med de små portarna i torrdockan från sent 1800-tal!
En av de stora portarna med ny rundståndare. Diameter 340mm. Notera den exentriskt placerade ”pannan” för lagerdubben som porten står på i slussen. Det gör att ståndaren går ifrån stensättningen då den öppnas så stocken inte slits.
En av de stora portarna lyfts på plats i slussen i Åkersberga.
Nu börjar arbetet med att passa in allt så det blir tätt i förhållande till stensättningen, den andra porten och tröskelstockarna.
Inpassning med millimeter precision på rätt ställe och glapp på andra.

Kommenteringen är stängd.