S:t Jacobs kyrka Får taklaget inventerat på skador

Stockholm Stift äger denna kyrka.

Förvaltningen för S:t Jacobs kyrka önskade en skadeinventering / statusbesiktning av samtliga vindsutrymmen. Mattias Hallgren och Mattias Malmros utförde uppdraget under försommaren 2022. Skicket på taklagen visade sig vara i mycket gott skick jämfört med många andra kyrkor och endast mindre problem kunde iakttas.

Trevlig utsikt över stadens alla håll.

Uppe i tornet finns ”lägenheter” för brandvakterna som alltid höll vakt. delar av dessa samt matlagningsvrå finns kvar uppe i tornet. Fina ritningar gick att finna vilka var till stor hjälp i vårt arbete.

Kyrkan har brunnit som det mesta i Stockholm och taklaget är relativt modernt även om kyrkans ursprung är mycket äldre.

Östra mittskeppet sett från väst mot öst.

Taklaget är välbevarat och ett viktig historiskt dokument av sin tid med flara intressanta detaljer.

Gångpassage för brandvakten mellan fönstren i tornet.
Fint och välgjort timmermansarbete i tornkonstruktionen
Ett av de flera övernattningsrummen uppe i tornet för brandvakten.

Ett trevligt uppdrag i en trevlig kyrka.

Kommenteringen är stängd.