Skällvik klockstapel, Stegeborg

Under sommaren 2017 fick Mattias Malmros och Mattias Hallgren rycka ut på en akut skadebesiktning av klockstapeln då den drabbats av skadeinsekter. Församlingen och Länsstyrelsen beslutade att de mest skadade stockarna kunde demonteras, med förhoppningen om att förhindra att angreppet skulle sprida sig.

Det intressanta var, att de enda stockarna som angripits, var de som tidigare redan hade bytts ut. Ursprungligt var det ek och kärnfura, men de skadade var av dålig kvalitet furu, men stor andel ytved. Vi misstänker att det kan vara sommarfält virke, som varit fullt med sav/stärkelse, vilket insekterna föredrog.

 

Skällvik stapel

Skällvik stapel

Ytved full med insekter

Ytved full med insekter

Planen är att församlingen söker medel för att ersätta de skadade stockarna med ektimmer som växer runt omkring kyrkan. Markägaren på Stegeborg är tillfrågad för att kunna leverera stockarna 2018. åtgärden planeras till 2019.

MH

Trönö Tornstapel av troligt medeltida ursprung

 

 

DSC02213

 

Trönö gamla kyrkas klockstapel av torntyp besöktes i juni 2017 för att skapa en egen bild av byggnadens egenheter och få en uppfattning om den kan vara medeltida eller ej. Den har renoverats kraftigt 1914 då stora delar av den demonterades bort, så som takkonstruktionen och huskroppen. På bilder från den renoveringen avslöjas viktiga detaljer om stommens konstruktion som ger viktiga ledtrådar om hurvida den är av medeltida ursprung eller ej.

Hantverksspecialist Daniel Åkerman, Färila, är inkopplad av Statens Fastighetsverk för att göra en undersökning av skador med åtgärdsförslag.

Ett PM om besöket kan läsas HÄR: Trönö tornstapel MH1

DSC02164

 

Bild av västra gavelspetsen där det tydligt framgår att underpanelen är återbrukad och omplockad vid renoveringen 1914.

PM om timmermännen på resa i England, våren 2017

Under våren 2017 var Mattias Hallgren och Karl Magnus Melin på resa i England. Vårt primära mål var att delta på Construction History Societys konferens i Cambridge, där vi båda höll föredrag kopplat till Södra Rådaprojektet och medeltida kyrkor och klockstaplar. Under några dagar besökte vi också olika intressanta byggnader och studerade hantverksspår, konstruktioner och arkitektur.

Denna rapport är ett PM från vår Englandsresa. Klicka HÄR England KMM light

Vill ni få rapporten i högupplösning kan ni skicka mig ett mail så får ni den via Sprend.

DSC01665

Vassladan i Skålltorp flyttad till Fornbyn i Skara

 

 

 

 

 

 

DSC02522 DSC02527

 

Vassladan har räddas undan grävskopan då det på Skolltorps gård, Axvall, skall byggas en ny ridanläggning. Ladan har tidigare flera gånger fått bidragsmedel från Länsstyrelsen för att räddas. Vassladan är troligen från mitten 1700-talet och en av de största kvarvarande i landet. Dess konstruktion är av skiftesverk med en mesuleliknande takkonstruktion. Kungsstolpar når från tvärsyllarna upp till takstolarna och är fästa intill med stora spikar på 1700-tals maner.

Nu togs beslutet efter påstötningar från Traditionsbärarna, museet och Länsstyrelsen till Skara kommun att flytta ladan till Fornbyn alt flytta den inom gården. Museet blir nya ägaren och ryttarföreningen bekostar arbetet med flytten.

Bengt, Jörgen och Mattias har tillsammans med Peter, Halna Bygg o Maskin och Douglas från K-märkt Byggnadsvård samt Håkan och Lii från Bråta, Hova utfört arbetet under veckorna efter midsommar.

Det har varit ett trevligt och lärorikt arbete.

 

DSC02662

 

DSC02674

DSC02702

Arkeologisk städning av medeltida kyrkvindar

DSC_7270

Under våren har Robin Gullbrandsson och Mattias Hallgren gjort varsamma arkeologiska städningar av kyrkvindarna i Marka, Falköpings pastorat och Gökhem, Floby pastorat. Motivet var att kunna göra en fullständig skadebesiktning av taklagens skick efter att enorma fågelbon, äldre byggskräp och damm hade avlägsnats. I båda taklagen är takstolarnas bindbjälkar inmurade, vilket har lett till svampangrepp på de unika takstolarna.

DSC_7317

En åtgärdsplan och specialmetoder för att delvis kunna konservera skadade bjälkar planeras tillsammans med Hantverkslaboratoriet och Svenska kyrkan.

”Städningen” har givit lådvis med fyndmaterial och människoben som framöver kommer att gås igenom. Vi hade besök av Matti Leino, Arkeogenetiker från Nordiska museet och Jens Heimdahl, Arkeologerna, för att närmare undersöka vilka unika värden som göms i skräpet. De tog prover med sig för att återkomma med förslag på att göra en pilotstudie, kanske i Hantverkslaboratoriets regi.

DSC_7480

 

Om det visar sig finnas välbevarade frön, döda insekter o fåglar, växtmaterial i allmänhet, så kan det leda till banbrytande ny klimatforskning! vi väntar med stor spänning på resultaten.

Fortsättning följer!

 

Timmerlagningar På Gutenberghuset.

Gutenbergshuset består av två stycken timrade magasin i gamla stan i Mariestad. De är de enda kvarvarande av många magasin som förr låg längs hamnen. Gutenbergshusets två magasin betraktas som mycket värdefulla inslag för gamla stan. Vattenläckage från taket och hängrännor har orsakat en rejäl rötskada.

Traditionsbärarna Björn och Stefan tar sig an uppgiften att laga huset.

Läs om hur det går till  här: Gutenberg pågående renovering

Södra Råda skogsarbete 2017

Södra Råda kyrkas rekonstruktionsarbete 2017. länk till nya hemsidan vilken kommer att få en egen url vad det lider.

http://sodrarada.traditionsbararna.se

Under mars månad har ett antal hantverksspecialister befolkat Tivedens skogar norr om Forsvik. Timmer till kyrkans tak har fällts bearbetats med tidsenliga 1300-talsverktyg och metoder till brädor, nockhuvar och sparrar. Vi fick äran att använda ett skogsparti väster om sjön Björklången där 150-årig skog växer på kullar av sand mellan bergen och strandkanten.

Morgonsol över kyrkviken

Morgonsol över kyrkviken

Årets arbetslag gästades av hantverkare från Norge och Stiklestad http://stiklestad.no

Vi hade även hjälp av ett antal studenter från GU, DaCapo i Mariestad och från Sjöviks timringsutbildning.

En hel del filmning finns av årets arbeten som kommer att läggas ut på Hantverkslaboratoriets hemsida framöver.

Frej Wike och Mattias Hallgren hugger fram en tro-hållbräda

Frej Wike och Mattias Hallgren hugger fram en tro-hållbräda

Undersökning av Grevbäcks kyrkvind som referens för vårt arbete.

Undersökning av Grevbäcks kyrkvind som referens för vårt arbete.

Spånmästare Börje Samuelsson förevisar studenter

Spånmästare Börje Samuelsson förevisar studenter

Daniel Eriksson med märgkluvna färdighuggna block redo för andraklyvningen

Daniel Eriksson med märgkluvna färdighuggna block redo för andraklyvningen

Bengt Bygdén i färd med att rita på ämnen före klyvningen

Bengt Bygdén i färd med att rita på ämnen före klyvningen

Andraklyvning fullbordad. nu återstår dimensionshuggningen

Andraklyvning fullbordad. nu återstår dimensionshuggningen

Vi tackar Jan Sturesson, markägare, för att vi fick tillgång till denna vackra skog.

 

Traditionsbärare på resa i England

Mattias Hallgren, TB och Karl-Magnus Melin, Timmermanskonst i Lund Stift, medverkade på den årliga 3-dagars Construction History Society-konferensen i England, nu i Cambridge med var sina hantverksvetenskapliga artiklar. De presenterades i bild, film och med fysisk modell.

Kalles föredrag om klyvning av timmer

Kalles föredrag om klyvning av timmer

Kapellet på Kings College Cambridge

Kapellet på Kings College Cambridge

På söndagen for en full buss med deltagare till den medeltida katedralen i Ely, norr om Cambridge där vi fick en guidad tur upp i lanterninen och valvet byggt av 200 ton ek med 200 ton blyplåt utanpå.

Ely katedral

Ely katedral

valvet av trä och lanterninen sedd inifrån

valvet av trä och lanterninen sedd inifrån

lanterninens stomme under taket

lanterninens stomme under taket

Tre dagar efteråt for Mattias och Kalle runt och besökte spännande medeltida kyrkor och staplar. Först var vi i Hadstock landsortskyrka från mitten 1000-talet där vi undersökte en samtida dörr av ek. Där träffade vi en 87-årig dam som var den lokala historikern som gav oss en uttömmande beskrivning av Hadstocks historia.

Hadstock ka

Hadstock ka

en 1000-årig dörr av ek

en 1000-årig dörr av ek

Där efter for vi till Englands enda kvarvarande stavkyrka i Greenstead. Det är endast stavarna som är bevarade i långhuset vilka kapats av i nederkant och ersatts av en tegelmur. Invändigt har de efterbilats, troligen i samband med någon tidigare renovering vilket helt utplånat de intressanta verktygsspåren.

Den delvis bevarade stavkyrkan

Den delvis bevarade stavkyrkan

Nästa mål på resan var kyrkan i Chiping Ongar där det fanns rester av saxade takstolar från 1000-talet. De var återanvända i ett senare taklag och var inte tillgängliga för att undersökas.

Resan gick vidare till Brookland och den unika klockstapeln där.

Brookland ka o stapel

Brookland ka o stapel

dubbla tornstaplar

dubbla tornstaplar

kurviga knutar med timmermansmärkningar

kurviga knutar med timmermansmärkningar

Helt fantastiskt att ”finna” denna tornstapel av ex från tidigt 1300-tal. Dess kraftiga hörnben och syllar var av enorma dimensioner, upp till en aln i fyrkant! (ca60cm), och uppvisade ett rafinemang av hantverk. Under senare medeltid har man förstärkt för större klockor och rest ett invändigt torn som bär dessa. Själva tornstapeln har varit fyrkantig med ett åttkantigt tak, men fått hela sin skrud åttkantig i senare tid. En separat rapport kommer skrivas om tornstapeln som jämförelse med Sveriges och Danmarks samtida staplar.

Nästa dag gick resan till Salisbury katedral och en specialguidad tur upp i tornet där hela ställningen från medeltiden finns bevarad efter att man byggt tornet och spiran av sten.

Salisbury katedral

Salisbury katedral

Sett från väst mot öst

Sett från väst mot öst

Den undre delen av ställningen av delvis återbrukat virke

Den undre delen av ställningen av delvis återbrukat virke

Ställningen inuti stenspiran med en yttre höjd av 123m

Ställningen inuti stenspiran med en yttre höjd av 123m

Nästa dag for vi till Winchester katedral för att undersöka taklaget och tornet från tidigt 1100-tal. Vi önskade få tillgång till den pågående restaureringen, men nekades det med anvisning till att deras försäkringar ej täckte det. Vi fick nöja oss med att besöka vinden och klockorna.

Winchester katedral

Winchester katedral

Korskrank och munkstolarna var snickerier från 1310-tal, samtida med SödraRåda.

Korskrank och munkstolarna var snickerier från 1310-tal, samtida med SödraRåda.

Norra korsarmens tak troligen från 1100-talet.

Norra korsarmens tak troligen från 1100-talet.

Klockvåningen i tornet med valvbågar från 1106.

Klockvåningen i tornet med valvbågar från 1106.

Målet är att sammanställa en reserapport under våren.

MH

Fröken Justitia

På Toppen av Lidköpings rådhus står fröken Justitia med vågskål och svärd och blickar ut över Magnus Gabriels DeLagardies stora torg. Nu är hon skickad på ”spa” och skall restaureras. Lidköpings kommun önskade veta damens ålder så Mattias Hallgren har dendroborrat den massiva furustocken som hon är gjord av. Dateringen utförs av Hans Linderson Lunds Universit. Provsvaret gav ingen entydig datering då hon troligen är från 1800-talet eller tidigt 1900-tal, och referensmaterialen för denna tid och geografiska placeringen inte är lika god som för äldre dateringar.

IMG_5267 IMG_5269