Lorentzberg soldatladugård

Soldatbostället Lorentzberg ligger utanför Mariestad i Västergötland. Byggnaderna ägs av Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening. Hantverkare från Traditonsbärarna har renoverat ladugården som var i dåligt skick. Ladugården är byggnadsantikvariskt unik eftersom den den aldrig förändrats, och förmodligen är äldre än det laga skiftet.

Hembygdsföreningen berättar hur renoveringen gick till: www.ullervad-leksbergs-hembygdsf.se/Lorenzberg.htm