Sätra brygga

De två yttre timmerkistorna har ovan vattnet rivits i sommar
Sidescan sonarbild av kistornas status under vattnet. Bilderna är sido-vyer, inte sett ovan ifrån. Bilder tagna från vår arbetsjolle.

Första steget i att renovera Sätra brygga i sjön Viken, Göta kanal, har under sommaren utförts av rederi M/s Sandön. Nu planeras det för kommande åtgärder 2023-25.

Här är arbets PM att läsa:

Ransbergs medeltida kyrka får nya bjälkar och sparrar

Ransbergs taklag daterat 1350-tal

Ransbergs kyrka, Tibro pastorat, Skara Stift, är en av kyrkorna som försågs med murat tegelvalv först i Stiftet. Här över koret och sakristian.

Taket var redan vekt konstruerat från början vilket man över tid har insett och tillfört förstärkande sparrar och bjälkar. Allteftersom takstolarna trillade isär eller knäcktes blev det ohållbart och riskerade andra skador att uppstå. Det var orsaken till årets åtgärd då yttertaket av plåt ändå skulle bytas ut och chansen att reparera takstolarna och byta den hälsofarliga mineralullen mot cutterspån av trä.

Flera knutar hade havererat helt och orsakade andra skador.
Alla knutar under isoleringen kunde ej åtgärdas då det låg tre lager mattor åt olika håll. Därför väntade vi från 2017 till 2022 med att utföra alla åtgärder då isoleringen var bortplockad.
Bygghyttan i Karlsborg var huvudentreprenör och Traditionsbärarna UE till dem.

S:t Jacobs kyrka Får taklaget inventerat på skador

Stockholm Stift äger denna kyrka.

Förvaltningen för S:t Jacobs kyrka önskade en skadeinventering / statusbesiktning av samtliga vindsutrymmen. Mattias Hallgren och Mattias Malmros utförde uppdraget under försommaren 2022. Skicket på taklagen visade sig vara i mycket gott skick jämfört med många andra kyrkor och endast mindre problem kunde iakttas.

Trevlig utsikt över stadens alla håll.

Uppe i tornet finns ”lägenheter” för brandvakterna som alltid höll vakt. delar av dessa samt matlagningsvrå finns kvar uppe i tornet. Fina ritningar gick att finna vilka var till stor hjälp i vårt arbete.

Kyrkan har brunnit som det mesta i Stockholm och taklaget är relativt modernt även om kyrkans ursprung är mycket äldre.

Östra mittskeppet sett från väst mot öst.

Taklaget är välbevarat och ett viktig historiskt dokument av sin tid med flara intressanta detaljer.

Gångpassage för brandvakten mellan fönstren i tornet.
Fint och välgjort timmermansarbete i tornkonstruktionen
Ett av de flera övernattningsrummen uppe i tornet för brandvakten.

Ett trevligt uppdrag i en trevlig kyrka.

Åkers kanal får renoverade slussportar

Ritning från 1910
De äldsta slussportarna av trä från 1820-tal byttes ut mot nya av nitad plåt med ståndare av trä under 1910-talet. Dessa är nu i behov av renovering.

Slussen ägs av Åkersberga kommun och Traditionsbärarna hjälper till med alla trädelar till plåtportarna som nu ligger på Gotenius varv i Götebörg. Vi har tillverkat nya rund och slagståndare samt tröskelstockar av Bergslagslärk från Naddebo såg i Fagersta. I Augusti kommer vi montera delarna som vi tillverkat i Forsvik under försommaren och montering av portarna i slussen sker i höst.

En av de nedre stora slussportarna liggandes i Gotenius torrdocka. De är märkligt tillverkade då rundståndaren nertill är instucken i hörnjärnet av gjutstål vilken står ner på lagerdubben vilken porten vrids på. Dubben är ej centrerad utan sitter placerad så att portarna vid öppning går ifrån stenväggen så rundståndaren inte slits ut.
Visst behov av reparation..
Gotenius varv i morgonljus
Ritning från 1910

Portarna har nu fått nya timmer av Bergslagslärk monterade. Rundståndare, slagståndare och dubbla tröskelstockar. Arbetet har utförts på anrika Gotenius varv i Göteborg som nu är det sista och enda riktiga fartygsvarvet i stan.

Mattias Hallgren och Mattias Malmros arbetar med detta projektet.

Rundståndare passas in mot den nitade slussporten
Vi arbetade med de små portarna i torrdockan från sent 1800-tal!
En av de stora portarna med ny rundståndare. Diameter 340mm. Notera den exentriskt placerade ”pannan” för lagerdubben som porten står på i slussen. Det gör att ståndaren går ifrån stensättningen då den öppnas så stocken inte slits.
En av de stora portarna lyfts på plats i slussen i Åkersberga.
Nu börjar arbetet med att passa in allt så det blir tätt i förhållande till stensättningen, den andra porten och tröskelstockarna.
Inpassning med millimeter precision på rätt ställe och glapp på andra.

Trångfors smedja får ny vattenränna

Trångfors smedja, Hallstahammar

Den stora vattenrännan som förser mumblingshammarens vattenhjul är angripen av svamp och riskerar att rasa ihop. Med bidrag från ägarna och Länsstyrelsen hjälper Traditionsbärarna till med tillverkning av en ny ränna. Vattnet kommer från Strömsholms kanal via en dammlucka in i vattenrännan och rinner sedan ut i trångforsen intill smedjan.

Den 7 ton tunga mumblingshammaren, gjuten i Arboga 1850-tal, är av samma slag som i Karmansbo smedja några mil nordost om Trångfors.

Den gamla rännan var av furuvirke med mycket ytved där allt har strukits med tjära vilket hållit kvar inträngande fukt och skapat grogrund för svampar. Vi valde att erbjuda en ny vattenränna med stativ byggt av Bergslagslärk som bruken under 1800-talet planterade för att ha till vattenmaskiner och bet-kar. Nu är de träden färdigvuxna och kan användas för sitt ändamål !

En tredjedel av rännans längd i bild och mumblingshammarens vattenhjul, ett överfallshjul.

Virket kommer från Naddebo såg, Fagersta. Vattensponten är av 100% kärnfuru från Värmland levererat av Rinn såg.

Vattenrännan från insidan.
Smideshärdarna

Tillverkningen av delarna till rännan och stativet utfördes i Forsvik under vintern. Under våren har delarna transporterats till Trångfors för montering i sektioner på land vilka sedan lyfts ut till det nyuppförda bjälklaget på stativet.

Ståndare till rännan av 100% kärnfuru 8″ x 8″
Oskar Ingebrigtsen tar emot en ny sektion ränna a 5m.
Rännan kommer att färdigställas under 2023 då mer €€€ tillförs projektet.

Medverkande i projektet är:

Mattias Hallgren, Björn Frodin, Oskar Ingebrigtsen, Mattias Malmros, Kai Flores Richter, + lärlingar, Kalle Thorsen, Torbjörn Happe, Linus Elmes.

Storkyrkans lanternin

Traditionsbärarnas arbete med Storkyrkans lanternin

I slutet av 2021 kontaktades Traditionsbärarna angående allvarliga skador på Storkyrkans torn-lanternin. Tornlanterninen är uppförd under 1740-talet och är helt klädd i kopparplåt. Vi utförde först en skadeinventering av bärande stomme och tog fram ett åtgärdsförslag. Dess syllkonstruktion var helt upprutten och full av svamp. Skadorna var så allvarliga att den stod och gungade vid lätt beröring!

Vi kunde samordna en akutinsats åt M3 bygg som var generalentreprenör och få fram hantverkare i vårt nätverk som kunde utföra arbetet.

Här kan ni läsa vårt PM om arbetet med den bärande konstruktionen: