Klockstapelprojektet

Vi utlovade vid vår föreläsning med Sven Erik Pernler på Västergötlands museum ifjol att nu i vår återkomma med resultat i klockstapelprojektet. Vi måste dock skjuta på denna redovisning till i höst. En datering av de klockstaplar som vi misstänkte var medeltida är dock klar. Det är ett klocktorn med en säker datering av taksparrarna på 1366. Detta är den äldsta dateringen av en klockstapel i Sverige hittills. Vi förväntar oss liknande resultat av ytterligare 3 undersökta staplar. Vilka de är och slutlig datering läser du i en framtid på denna sida. 😉

Det våras för medeltiden

Det våras för medeltiden

 

Kommenteringen är stängd.