Medeltida kyrkotaklag-Örebro län, Strängnäs stift

Traditionsbärarna ingår i flera inventeringsprojekt av medeltida taklag i Sverige. Daniel Eriksson är involverad i Västerås stift och Strängnäs stift för Örebro och Sörmlands museum och Bengt Bygdén för Stockholms del i Strängnäs stift.

IMG_4917

Etapp 1 för Örebrolän är klar och här en rapport: Medeltida Kyrkotaklag

Kommenteringen är stängd.