Vård av gamla taklag

Nu finns en handbok om hur man ska vårda och underhålla kyrkornas gamla takkonstruktioner. Ylva Sandin har på Skara stifts uppdrag tagit fram en handbok som ger en bra förutsättning för alla förvaltare att hantera sina taklag på bästa sätt. Publikationen finns att ladda ned här: Handbok 

Kommenteringen är stängd.