Sätra Bruks lastagebrygga vid sjön Viken, Göta kanal

Den unikt bevarade lastageplatsen vid sjön Viken, Göta kanal, tillhörande Sätra Bruk, var nu i behov av akutåtgärd samt planering för framtiden. Mattias Hallgren tog initiativet till åtgärden tillsammans med brukets förvaltare. 2021 räddades brygghuset från att rasa samman då isen knuffat undan dess stolpar och grundstenar. Med hjälp av Oskar Ingebrigdsen AB samt Kai Flores Richter från Dresden Tyskland kunde vi säkra byggnaden för framtiden.

Planen för 2022 är att lyfta undan huset i sin helhet samt att riva yttre timmerkistor. Därtill en skadeinventering med åtgärdsförslag för 2023-24. målet är att återskapa den historiska miljö som funnits med kajkran, räls och vagnar som användes för transport och lagring av massaved / pappersbalar från Sätras pappersbruk under andra halvan av 1800-talet.

slutet av 1800
Jack Sobon och Peter Mc Curdy, två erfarna timmermän från Amerika och England var på besök något år tidigare och vi kunde då konstatera att brygghusets takstolar är tillverkade med Square-rule teknik redan 1870-tal !
Brygga, brygghus och magasin.
trasiga bärande stolpar, en av orsakerna till åtgärden.
Av husets sex ben bar tre dess tyngd! Benen består av trippla rotknän i fullängd som bultats samman till styva ”väggar”. Detta styrkeprov av rotbenen var räddningen.
Sonarbilderna visar att timmerkistorna knuffas av isen och stenarna inuti fallit ut.
180* vy.

Kommenteringen är stängd.