Villnäs slott Finland, 2021 Louhisaaren kartanon.

Mattias Hallgren och Robin Gullbrandsson medverkade som föreläsare på årets kurs för restaureringsarkitekter.

Flera år har vi medverkat på Livady arkitekters restaureringskurs som föreläsare och handledare vid byggnadsundersökning. Museeverket och Senatsfastigheter medverkar tillsammans med Aalto universitet. 2021 gick resan ännu till Villnäs slott sydväst och Åbo, ett slott uppfört samtida med Skoklosters slott.

Utbildning i historisk miljö med inventering av verktygsspår, byggnadstekniska detaljer och skador. Utbildningen riktar sig till restaureringsarkitekter, konstruktörer och ingenjörer.
Robin fann en ritning av en takstol med initialer, vilket Panu Savolainen kunde identifiera till Nystads kyrka från samma tid och timmermannen i befäl.
Även den unika spannmålsmagasinet från 1700-talet undersöktes.

Här ovan kan ni ladda ner ett tekniskt dokument från vårt besök på Villnäs.

Kommenteringen är stängd.