Städa inte kyrkvinden!

Att slentrianmässigt suga ut allt bös och gammalt byggskräp med en gigantisk sugmaskin har blivit allt vanligare när åtgärder utförs på kyrkvindar och kyrktorn. Det kan givetvis vara riktigt att sanera bort kajbon och och bös som binder fukten vid de gamla trä konstruktionerna, men all städning måste utföras mycket försiktigt och med kunniga byggnadsarkeologer/hantverkare som först kan undersöka vinden efter viktiga ledtrådar i vår historia. Här en artikel där vår kollega Kalle Melin berättar på sidan 8 i bifogade länk om några av alla de fynd som han gjort på ostädade vindar.

Kommenteringen är stängd.