Timmerlagningar På Gutenberghuset.

Gutenbergshuset består av två stycken timrade magasin i gamla stan i Mariestad. De är de enda kvarvarande av många magasin som förr låg längs hamnen. Gutenbergshusets två magasin betraktas som mycket värdefulla inslag för gamla stan. Vattenläckage från taket och hängrännor har orsakat en rejäl rötskada.

Traditionsbärarna Björn och Stefan tar sig an uppgiften att laga huset.

Läs om hur det går till  här: Gutenberg pågående renovering

Medeltida taklag, strängnäs stift, Stockholm

På uppdrag av Strängnäs stift har Stockholms läns museum, i samarbete med Traditionsbärarna/BBB Hantverk, inventerat medeltida trätaklag i Sörmländska kyrkor i Stockholms län tillhörande Strängnäs stift. Projektledare har varit bebyggelseantikvarie Hedvig Bellberg vid Stockholms läns museum. Timmerman Bengt Bygdén, Hova, har svarat för expertutlåtanden avseende medeltida timmerkonstruktioner.

MEDELTIDA KYRKOTAKLAG, Sthlms län, ETAPP 1

Medeltida Taklag, etapp 2

Daniel Eriksson har precis färdigställt rapporten över Medeltida Taklag i Strängnäs stift, Örebro län, etapp 2. Syftet med etapp 2 av projektet har varit att genom fördjupade undersökningar få en ökad förståelse för och kunskap om medeltida hantverkare, byggnadsprocesser och träkonstruktioner. Vidare har syftet varit att ta fram underlag för framtida dendrokronologiska undersökningar av de medeltida taklag som kan bidra till att ge en tydligare bild av kyrkobyggnadsprocessen i Strängnäs stift. Resultatetav etapp 2, är tänkt att utgöra ett underlag för en fortsättning av projektet genom en tredje etapp. Läs  rapport-2016-4-medeltida-kyrkotaklag-etapp-2

Vård av gamla taklag

Nu finns en handbok om hur man ska vårda och underhålla kyrkornas gamla takkonstruktioner. Ylva Sandin har på Skara stifts uppdrag tagit fram en handbok som ger en bra förutsättning för alla förvaltare att hantera sina taklag på bästa sätt. Publikationen finns att ladda ned här: Handbok