Stora gammelfuror till slussportar, klockstapelsyllar och kyrktakstolar

I veckan har en post med gammelfuror från 1700-talet fällts och undertecknad var påpasslig att ”rädda” dem från att bli massaved och järnvägsslipers. Göta Kanalbolag behöver ha 7,5meter slussportstimmer på lager för framtida reparationer. Traditionsbärarna fyller på sitt lager med specialtimmer till kyrkor och klockstaplar.

Den största tallen var 32m lång och hade en stam på ca 7m3 ! det är ca 7ggr större än en fullvuxen tall i dagens skogsbruk ! inför varje fällning av träd, var jag med och ”välsignande” det inför dess ”nya” liv.

Slog rot 1768

Slog rot 1768

DSC04873

IMG_6599

Nytillverkning av skiftesverkshus

I Lugnås, Mariestad, byggs det just nu en skiftesverksstuga, 3×8 m, med nedskalad konstruktion direkt tagna från Rackaby-ladugården i Skara fornby, ursprungligen rest 1734. Det är ett gediget visningshus som Jörgen Rånge, Knapegården Bygg o Hantverk, tillverkar.

Skiftesverk 3x8m

Skiftesverk 3x8m

Skiss på färdig stuga

Skiss på färdig stuga

Är man intresserad av att köpa ett hus som står flera generationer, så är det här helt rätt!
Kunder kan kontakta Jörgen på 0703 62 52 23 eller knapegarden@traditionsbararna.se för information och prisuppgifter.

Skynda fynda!!

Forsby klockstapel får nya syllar

Nytt ljus över Forsby stapel rest 1698-1702

Nytt ljus över Forsby stapel rest 1698-1702

Under oktober/november var det hög tid att Forsby klockstapel skulle få nya syllar. Stapeln hade reparerats under flera gånger under 1800- och 1900-talet. nu var det tid att återgå till den ursprungliga typen av dubbla 10″x10″ syllar av furu. På norra sidan var det troligen de ursprungliga syllarna, men på södersidan var det spår av flera generationers syllkonstruktioner, den ena värre än den andra..

En stapel med attityd!

En stapel med attityd!

Vad kan det dölja sig i denna märkliga lådan?

Vad kan det dölja sig i denna märkliga lådan?

Ahh kompost..

Ahh kompost..

Ett skepp kommer lastat med syllar

Ett skepp kommer lastat med syllar

Vi bytte fyra stockar, varav två var åkerbrukare timmer från St Lars kyrka i Linköping. En läktare revs där och Länsstyrelsen önskade att virket kom till användning. nu var det läge. med 90% kärnved, stenhård och tidigare full med spik... så blev det ett o annat jack i fulyxan.

Vi bytte fyra stockar, varav två var åkerbrukare timmer från St Lars kyrka i Linköping. En läktare revs där och Länsstyrelsen önskade att virket kom till användning. nu var det läge. med 90% kärnved, stenhård och tidigare full med spik… så blev det ett o annat jack i fulyxan.

Läktarbjälke i ny skepnad som tvärsyll.

Läktarbjälke i ny skepnad som tvärsyll.

Arbetet är fortfarande pågående i skrivande stund.

MH

Tösslanda gård, renovering av vedbod av skiftesverk

Trött vedbod längtar efter att vila..

Trött vedbod längtar efter att vila..

Under oktober har Maria Grönberg, Aspen kulturbygg och Mattias Hallgren utfört en renovering av skiftesverksboden på Tösslanda gård. Vedboden är byggd av äldre bjälkar och virke som kan vara från 1600-1700-talet. Under 1980-talet blev den omfattat renoverad  och 7 av 14 stoppar byttes mot telefonstolp.. kreosotbehandlade! uummm myspys..

En kurs i byggnadsvård arrangerades av Västarvet för hembygdsföreningens medlemmar. Länsstyrelsen bidrog med medel för arbete och kurs.

Övning i tegeltaksrenovering

Övning i tegeltaksrenovering

Massproducering av undertaksbrädor med vattrännespår dragna på frihand med skåljärn.

Massproducering av undertaksbrädor med vattrännespår dragna på frihand med skåljärn.

Vi tyckte logen var lämpligaste arbetsplatsen! det var vi inte först med att tycka.. någon har 100år tidigare tänkt samma sak när de skulle göra vattrännespår!

Vi tyckte logen var lämpligaste arbetsplatsen! det var vi inte först med att tycka.. någon har 100år tidigare tänkt samma sak när de skulle göra vattrännespår!

Nya syllar på kärran. tur att det fanns träd intill som vi kunde få mothåll när vi riktade upp kåken!

Nya syllar på kärran. tur att det fanns träd intill som vi kunde få mothåll när vi riktade upp kåken!

Maria i full mundering karvar på en kreosotstolpe för att anpassas till nya syllen. blä

Maria i full mundering karvar på en kreosotstolpe för att anpassas till nya syllen. blä

Förstärkning av Niklas Alexandersson, Kungslena hantverk o smide.

Förstärkning av Niklas Alexandersson, Kungslena hantverk o smide.

nyrenoverat tak med sorterade panner. tidigare var det minst 5 sorters tegel.

nyrenoverat tak med sorterade panner. tidigare var det minst 5 sorters tegel.

Mattias hugger till en sladda av ask som ska bli en vindsträva i långväggen

Mattias hugger till en sladda av ask som ska bli en vindsträva i långväggen

Föreläsning i Finland, vid Villnäs slott

Slottet uppfördes under 1650-talet

Slottet uppfördes under 1650-talet

Under september föreläste Mattias Hallgren på ett seminarier om träkonstruktioner från renässansen och stormaktstiden i Finland. Temat på föredragen var byggnadsvård sett ur en timmermans perspektiv och restaureringsarbetena på Skoklosters slott 2009-2017.

Fem olika föredrag under en dag samt rundvandring på Villnäs slottsvind och vindarna på flygelbyggnaderna hans med under tre dagar. Det var intensiva men spännande dagar.

Jag kommer vara behjälplig med synpunkter på framtida restaureringsarbeten som planeras framöver, vilket är mycket trevligt.

DSC_0144

takfot med dolda skador

takfot med dolda skador

Flygelbyggnad under projektering

Flygelbyggnad under projektering

Finska Fastighetsverket är ägare.

MH

Ingatorpsboden

Mattias Hallgren och Daniel Eriksson har under sommaren och hösten arbetat med Ingatorpsboden under ledning av Kalle Melin och Börje Samuelsson.

Boden är unik sitt slag och är från första halvan av 1200-talet. Alltså en av landets äldsta timmerbyggnader. Mer kan läsas i pdf rapporten.

Poster Ingatorp tithe barn liten 130801

DSC03429

DSC03432

Efter att stommen och takstolarna har reparerats var det dax för att åter spika undertaket, vilket även det tros vara från 1200-talet. några enstaka brädor behövde bytas ut.

Kalle Melin pusslar in en skarvbit i en av bindbjälkarna

Kalle Melin pusslar in en skarvbit i en av bindbjälkarna

DSC03485

DSC03495

nya takspån av 100% kärnfura. Spånmäster Börje ansvarar för läggningen.

nya takspån av 100% kärnfura. Spånmäster Börje ansvarar för läggningen.

Böne Storegården, renovering av skiftesverksladugård

Storegårdens ladugård av fulltimmer skiftesverk med dubbla syllar och dubbla hammarband, är monumental i storlek. Den byggdes upp av tre söner i barnaålder, efter faderns bortgång under mitten av 1800-talet. Skiftesverksstolparna har not-hyvlade spår, inte huggna vilket är vanligast. problemet är att de endast är 1,5″ djupa, vilket medfört att vissa väggar ploppat ut då syllen ruttnat. Mattias Hallgren och Bengt Bygdén brottades med att rikta upp den skeva stommen för att kunna reparera och återmontera vaggtimren igen.

Den stora skiftesverksladugården

Den stora skiftesverksladugården

IMG_6278

IMG_6281

En nöjd Bengt tar en kaffekask..

En nöjd Bengt tar en kaffekask..

Planen är att fortsätta med arbetet tillsammans med Maria Grönberg, Aspen kulturbygg under vintern.

MH

Skällvik klockstapel, Stegeborg

Under sommaren 2017 fick Mattias Malmros och Mattias Hallgren rycka ut på en akut skadebesiktning av klockstapeln då den drabbats av skadeinsekter. Församlingen och Länsstyrelsen beslutade att de mest skadade stockarna kunde demonteras, med förhoppningen om att förhindra att angreppet skulle sprida sig.

Det intressanta var, att de enda stockarna som angripits, var de som tidigare redan hade bytts ut. Ursprungligt var det ek och kärnfura, men de skadade var av dålig kvalitet furu, men stor andel ytved. Vi misstänker att det kan vara sommarfält virke, som varit fullt med sav/stärkelse, vilket insekterna föredrog.

 

Skällvik stapel

Skällvik stapel

Ytved full med insekter

Ytved full med insekter

Planen är att församlingen söker medel för att ersätta de skadade stockarna med ektimmer som växer runt omkring kyrkan. Markägaren på Stegeborg är tillfrågad för att kunna leverera stockarna 2018. åtgärden planeras till 2019.

MH