Cambridge CHS konferens

Mattias Hallgren och Kalle Melin medverkar på en konferens i Cambridge England som arrangeras av Construction History Society.

Vi har båda varsin artikel och föredrag som handlar om medeltida konstruktion och arbetsmetoder. VI har med oss modellen av Grevbäcks tornstapel som kommer vara fokus för Mattias föredrag. Den är helt demonterad för transporten och kommer byggas upp som en del i presentationen.

 

Medeltida taklag, strängnäs stift, Stockholm

På uppdrag av Strängnäs stift har Stockholms läns museum, i samarbete med Traditionsbärarna/BBB Hantverk, inventerat medeltida trätaklag i Sörmländska kyrkor i Stockholms län tillhörande Strängnäs stift. Projektledare har varit bebyggelseantikvarie Hedvig Bellberg vid Stockholms läns museum. Timmerman Bengt Bygdén, Hova, har svarat för expertutlåtanden avseende medeltida timmerkonstruktioner.

MEDELTIDA KYRKOTAKLAG, Sthlms län, ETAPP 1

Vetenskaplig artikel om Grevbäcks klockstapel, Hjo pastorat, Skara stift

Mattias Hallgren och Gunnar Almevik skriver i denna stund, en vetenskaplig artikel som kommer publiceras och presenteras på en hantverkskonferens i Cambridge, England, i april. Projektet är utfört genom och finansierat av Hantverkslaboratoriet. Målet är att den svenska versionen ska presenteras på ett stolpverksseminarium i Mariestad 3-4 feb, tillsammans med en skalmodell 1:10 av hela stapeln. Modellen har använts för att lista ut vilken ordning man har tillverkat, rest och monterat alla delar.

poster nedan:

http://www.arct.cam.ac.uk/Downloads/construction-history-2017-conference-poster

En separat föreläsning i Grevbäck kommer att hållas under våren tillsammans med församlingen och hembygdsföreningen. Ny kunskap om Grevbäcks kyrka och stapel kommer att presenteras.

kvallsresning

 

dsc_6547