Skoklosters slott hantverksdokumentation 2015

Under våren/sommaren 2015 har andra etappen av takrenoveringen utförts på slottet.

Läs hantverksrapporten, länk till PDF nedan.

Sko vind före åtgärd 2015  34m över mark

Arbetet på ca 1900 timmar har utförts åt Statens fastighetsverk under ledning av Mattias Hallgren, Traditionsbärarna, med hjälp av flera duktiga hantverkare och specialister. Byggnadsvård på högsta nivå har tillägnats takkonstruktionen under april-juli där Vikens plåt o tegel har varit generalentreprenör, GE, åt SFV och utför tegel, mur o puts och plåtarbeten.

Hantverksrapporten finns att läsa som PDF, men den är i stående format för tryck, så den läses bäst som 60% förminskad pdf. det är en kraftigt komprimerad fil så bildkvaliteten är ej god. till rapporten klicka HÄR —-) Sko H dok 2015 pdf mini

 

 

Skoklosters slotts takrenovering 2015

Skokloster 2015

Skokloster 2015

Nu är årets stora arbeten på Skoklosters slott färdiga. Taket på en fjärdedel av slottet är renoverat av flertalet duktiga specialister på byggnardsvårds från hela landet under ledning av Mattias Hallgren, slottstimmerman, Traditionsbärarna. Årets etapp var av samma omfattning som 2014 års arbeten, ca 1800 mantimmar fördelat på ca 12 hantverkare som endast arbetar med trä och järn.

Årets arbetsstyrka bestod av:

Magnus Hallberg, Johan Mårtensson, Kai Richter, Mats Renström, Lars Erik Nilsson, Tobias Ed, Mattias Malmros, Tomas Hagaeus, Alex Nordin, Bengt Bygden, Julius Pettersson, Patric Fälldin och Mattias Hallgren.

Årets arbetsrapport är för stor för hemsidan, men bildbilagan finns att se som PDF genom att klicka här –) Hantverks dok 2015 bildbilaga mini

Skokloster slott, takrenovering etapp 1 av 6

DSC_2232

Flera Traditionsbärare och hantverkskollegor har under våren och sommaren 2014 ansvarat för de stora timmermansarbetena på Skokloster slotts tak. Mattias Hallgren och Mattias Malmros har sedan 2008 varit inkopplade på reparationsarbeten fram tills årets stora arbete. Generalentreprenör är Vikens plåt o tegel från Valdemarsvik, beställare är Statens Fastighetsverk, SFV.

Läs mer i den omfattande rapporten här:  Sko rep 2014 hantverks dok redigerat 0813 mini

IMG_0575