Ett tips om en utställning

Robin Gullbrandsson har i dagarna kommit ut med sin ypperliga bok om medeltida taklag i Skara stift. I bokens anda finns en ypperlig utställning nu att se på Västergötlands museum. Traditionsbäraren Mattias Hallgren har medverkat i utställningens skapande. Snart börjar höstrusket och det finns inget bättre än att spendera lite tid på ett museum.

Läs mer här       Beställ boken här

Skoklosters slott hantverksdokumentation 2015

Under våren/sommaren 2015 har andra etappen av takrenoveringen utförts på slottet.

Läs hantverksrapporten, länk till PDF nedan.

Sko vind före åtgärd 2015  34m över mark

Arbetet på ca 1900 timmar har utförts åt Statens fastighetsverk under ledning av Mattias Hallgren, Traditionsbärarna, med hjälp av flera duktiga hantverkare och specialister. Byggnadsvård på högsta nivå har tillägnats takkonstruktionen under april-juli där Vikens plåt o tegel har varit generalentreprenör, GE, åt SFV och utför tegel, mur o puts och plåtarbeten.

Hantverksrapporten finns att läsa som PDF, men den är i stående format för tryck, så den läses bäst som 60% förminskad pdf. det är en kraftigt komprimerad fil så bildkvaliteten är ej god. till rapporten klicka HÄR —-) Sko H dok 2015 pdf mini

 

 

Skoklosters slotts takrenovering 2015

Skokloster 2015

Skokloster 2015

Nu är årets stora arbeten på Skoklosters slott färdiga. Taket på en fjärdedel av slottet är renoverat av flertalet duktiga specialister på byggnardsvårds från hela landet under ledning av Mattias Hallgren, slottstimmerman, Traditionsbärarna. Årets etapp var av samma omfattning som 2014 års arbeten, ca 1800 mantimmar fördelat på ca 12 hantverkare som endast arbetar med trä och järn.

Årets arbetsstyrka bestod av:

Magnus Hallberg, Johan Mårtensson, Kai Richter, Mats Renström, Lars Erik Nilsson, Tobias Ed, Mattias Malmros, Tomas Hagaeus, Alex Nordin, Bengt Bygden, Julius Pettersson, Patric Fälldin och Mattias Hallgren.

Årets arbetsrapport är för stor för hemsidan, men bildbilagan finns att se som PDF genom att klicka här –) Hantverks dok 2015 bildbilaga mini

Mölltorps medeltida kyrka

Mattias Hallgren och Bengt Bygden har utfört en byggnadsundersökning av kyrkans takstolar och takryttare. Virket i kyrkan, sakristian och ryttaren har daterats med dendrokronologi, årsringsdatering från borrprover. Kyrkans tak som är samtida med själva kyrkan och sakristian  är rest omkring år 1378. Takryttaren har tillkommit år 1436.

Undersökningen visade att detta är ett av de äldsta taklaget som tillverkats av skråtimmermän som använt mallar för massatillverkning av takstolar i landet. En mycket intressant upptäckt som är av stor vikt för framtida forskning om timmermansskrået.

mölltorps kyrka

Rapport om undersökningen finns att läsa i länk nedan

Mölltorp taklagsundersökning [reparerad] 0823