Medeltida Taklag, etapp 2

Daniel Eriksson har precis färdigställt rapporten över Medeltida Taklag i Strängnäs stift, Örebro län, etapp 2. Syftet med etapp 2 av projektet har varit att genom fördjupade undersökningar få en ökad förståelse för och kunskap om medeltida hantverkare, byggnadsprocesser och träkonstruktioner. Vidare har syftet varit att ta fram underlag för framtida dendrokronologiska undersökningar av de medeltida taklag som kan bidra till att ge en tydligare bild av kyrkobyggnadsprocessen i Strängnäs stift. Resultatetav etapp 2, är tänkt att utgöra ett underlag för en fortsättning av projektet genom en tredje etapp. Läs  rapport-2016-4-medeltida-kyrkotaklag-etapp-2

Nytt vattenhjul i drift i Lancashiresmedjan i Karmansbo

Nytt vattenhjul Karmansbo 2015 mini Länk till arbetsrapporten som PDF

Från skogen till färdigt vattenhjul.

Nu har Mattias Hallgren och Tobias Ed tillverkat och monterat hjulet med förstärkning av Mattias Malmros och Gunnar Zakrisson. Hjulet monterat ihop hjulet bestående av 1492 olika delar! Det är tillverkat i rätt kvalitet av lärk som planterades av bruken i Västmanland under 1800-talet. Även Västgötsk lärk fick släppas till då denna hade större dimensioner.

image

Vård av gamla taklag

Nu finns en handbok om hur man ska vårda och underhålla kyrkornas gamla takkonstruktioner. Ylva Sandin har på Skara stifts uppdrag tagit fram en handbok som ger en bra förutsättning för alla förvaltare att hantera sina taklag på bästa sätt. Publikationen finns att ladda ned här: Handbok 

Ett tips om en utställning

Robin Gullbrandsson har i dagarna kommit ut med sin ypperliga bok om medeltida taklag i Skara stift. I bokens anda finns en ypperlig utställning nu att se på Västergötlands museum. Traditionsbäraren Mattias Hallgren har medverkat i utställningens skapande. Snart börjar höstrusket och det finns inget bättre än att spendera lite tid på ett museum.

Läs mer här       Beställ boken här

Skoklosters slott hantverksdokumentation 2015

Under våren/sommaren 2015 har andra etappen av takrenoveringen utförts på slottet.

Läs hantverksrapporten, länk till PDF nedan.

Sko vind före åtgärd 2015  34m över mark

Arbetet på ca 1900 timmar har utförts åt Statens fastighetsverk under ledning av Mattias Hallgren, Traditionsbärarna, med hjälp av flera duktiga hantverkare och specialister. Byggnadsvård på högsta nivå har tillägnats takkonstruktionen under april-juli där Vikens plåt o tegel har varit generalentreprenör, GE, åt SFV och utför tegel, mur o puts och plåtarbeten.

Hantverksrapporten finns att läsa som PDF, men den är i stående format för tryck, så den läses bäst som 60% förminskad pdf. det är en kraftigt komprimerad fil så bildkvaliteten är ej god. till rapporten klicka HÄR —-) Sko H dok 2015 pdf mini